Swe   Miljö   Vår miljöpolicy
Vår miljöpolicy
Samling och återvinning
Polyetylen
 

Vår miljöpolicy

Norfolier arbetar systematiskt för att reducera vår egna miljöbelastning, påverka anställda och våra leverantörer i motsvarande riktning, samt underlätta för miljömedvetna kunder.

 

Norfolier har bra inarbetade rutiner i egen produktion för att förhindra föroreningar i miljön och reducera miljöbelastningen. Miljö är en central del av vårt samhällsansvar.

 

Norfolier har som mål att jobba aktivt med våra kunder för att bidra med lösningar och produkter som reducerar deras miljöbelastning. Detta innebär att det läggs stor vikt på miljömässiga konsekvenser genom produktens livstid. Tillsammans med våra kunder skall vi utveckla produkter och lösningar som använder minst möjliga resurser, bidra till mindre förorening, mindre avfall och ökad återvinning/recirkulering.

 

Norfolier´s produkter är 100 % återvinningsbara och vi arbetar aktivt med att utveckla nya produkter baserade på insamlad och återvunnen plast (Post Consumer Recycled - PCR).

 

Norfolier är Nordens största återvinnare av plastfolie och vi använder denna position till att vara en pådrivare för att säkra ökad återvinning av plastfolie. Återvinning av plast är viktigt för att reducera klimatgaserna. Insamlad och återvunnen plast ger 4,9 kg/tonn eller 90 % mindre CO2 utsläpp jämfört med ny plast.