Nor   Miljø   Norfolier GreenTec's miljøpolitikk
Norfolier GreenTec's miljøpolitikk
Innsamling og gjenvinning
Folldal Gjenvinning
Plastfolie og Sortering
 

Norfolier GreenTec's miljøpolitikk

Norfolier GreenTec arbeider systematisk for å redusere egen miljøbelastning, påvirke ansatte og våre leverandører i tilsvarende retning, samt legge til rette for miljøbevisste kunder.

 

Norfolier GreenTec har gode innarbeidede rutiner i egen produksjon for å forhindre miljøforurensing og redusere miljøbelastning. Miljø er en sentral del av vårt samfunnsansvar.

 

Norfolier GreenTec har som mål å jobbe aktiv med våre kunder for å bidra med løsninger og produkter som redusere deres miljøbelastning. Dette innebærer at det legges vekt på miljømessige konsekvenser gjennom produktets levetid. Sammen med våre kunder skal vi utvikle produkter og løsninger som bruker minst mulig ressurser, bidra til mindre forurensning, mindre avfall og økt gjenvinning/resirkulering.

 

Norfolier GreenTec?s produkter er 100% gjenvinnbare og vi arbeider aktiv med å utvikle nye produkter basert på innsamlet og gjenvunnet plast (Post Consumer Recycled - PCR).

 

Norfolier GreenTec er en Nordens største plastfolie gjenvinner og vi bruker denne posisjonen til å være en pådriver for å sikre økt gjenvinning av plastfolie. Gjenvinning av plast er viktig for å redusere klimagassene. Innsamlet og gjenvunnet plast gir 4,9 kg/tonn eller 90% mindre CO2 utslipp enn ny plast.