Nor   Miljø   Plastfolie og Sortering
Norfolier GreenTec's miljøpolitikk
Innsamling og gjenvinning
Folldal Gjenvinning
Plastfolie og Sortering
 

Plastfolie og Sortering

Råvarer
 
Hva kan gjenvinnes ved Folldal Gjenvinning?
 
Hvis folien er merket, skal resirkuleringsmerket være:
 
Alt må være presset i baller ? minimum vekt 250 kg. Folien må være så ren som mulig uten jord, stein, planker, tau, papp og lignende.
 
PELD/ -HD folien fra industri og handel skal være sortert etter følgende kriterier:
 
«Klar folie» (næringsliv)
 • Merkekode 04, PELD og 02 PEHD.
 • Transparent, gjennomsiktig folie med lite trykk. Noe Etiketter aksepteres.
 • Omfatter sekker, krympefolie, byggfolie, strekkfilm eller lignende.
   
  «Farget folie» (næringsliv og husholdning)
 • Merkekode 04, PELD og 02 PEHD.
 • Farget folie med trykk, noe etiketter.
 • Omfatter krympefolie, byggfolie, strekkfilm, bæreposer, sekker og lignende.
   
  «Landbruksfolie»
 • Merkekode 04, PELLD.
 • Hvit og klar landbruksfolie; eks. hvit rundballplast, klar krypmefilm.
 • Farget (grønn og svart) landbruksfolie skal presses inn i egne baller adskilt fra hvit om ikke annet avtales
   
  Solfanger (rulles opp eller presses som egen fraksjon, men kan ikke gjenvinnes hos Folldal Gjenvinning).
  NB! Skulle noen være i tvil om hvilken plasttype dere har, ta kontakt med gjenvinner. 
   
  Plastfolien blir priset etter gruppering. Avkorting i prisen for leveranser som krever ny sortering eller hvis plasten er presset i for løse baller etter prøveleveringer. 
   
  Vi tar IKKE i mot
 • Bio-nedbrytbar plast.
 • Oxo-nedbrytbar plast.
 • Nedbrutt/sprø folie (gammel folie).
 • Vevd PP yttersekk.
 • Plastkanner.
 • Plasttau, pressegarn/nett.
 • PP sekker fra industri, landbruk og oppdrettsnæring.
   
  Advarsel 
  Vi mottar ikke plasttyper som er bio-nedbrytbare eller oxo-nedbrytbare. Dette fordi disse plasttyper ikke kan gjenvinnes og skal derfor heller ikke blandes med plast av type polyetylen, som vi gjenvinner.
   
  Vi advarer sterkt i mot utbredelse av bio- og oxo-nedbrytbare plasttyper der disse naturlig vil havne i samme avfallsstrøm med annet gjenvinnbart plastavfall. Den vanlige forbruker kan ikke se forskjell på bio- og oxo-nedbrytbare plasttyper og de som lar seg gjenvinne. En utbredt bruk av bio-nedbrytbare og oxo-nedbrytbare plaster øker faren for at de i innsamlingen blander seg med de plaster som skal gjenvinnes. Dermed kan en uønsket bruk og utbredelse av nedbrytbare plasttyper gjøre det umulig å opprettholde dagens gjenvinningsordninger av plast. Hvis dette skulle skje må i tilfelle alt plastavfallet gå til forbrenning hvilket er dårlig miljøpolitikk. Heller da vår materialgjenvinning, som for hver kg gjenvunnet plast sparer 2 kg av våre olje-/gassressurser og 4 kg utslipp av CO2.
 •